Privacy policy website & Wkkgz 

Versie: 20180502

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.hebpie.nl bezoekt.

 1. Beheer
  De website hebpie.nl staat onder beheer van Hebpie de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
 1. Gegevens van bezoekers
  1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aanhebpie.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  2. Hebpie zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 2. Cookies
  1. Hebpie maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Hebpie de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
  2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
  3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
  4. Hebpie maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Hebpie zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.
  5. Hebpie maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.
 1. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Hebpie de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.
 2. Disclaimer
  Hebpie is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 1. Bestellingen

De Privacy Policy geldt (ook) voor iedereen die een bestelling plaatst bij Hebpie

 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  Hebpie kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. Het verwerken van de bestelling.
  2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Hebpie denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
  4. Gegevens verstrekken aan derden
   Gegevens die door de klant aan Hebpie zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 1. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan Hebpie verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 2. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte Hebpie voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.


Wkkgz
“Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze/mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons/mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij/bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij/ik zijn/ben aangesloten.

Met ingang van [startdatum Wkkgz-registratie] 2019 is onze/mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact
Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele

verdere procedure.