SMARTPLAY | VERGROTEN VAN DE EMOTIONELE
INTELLIGENTIE DOOR SPELEN

DE PLAY MINDSET | PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE (PMT)


Het tegenovergestelde van spelen is niet werken…. maar de burn-out – depressieve of angstklachtenWe werken veel en hard. Ervaren soms veel (werk)stress en weinig (werk)plezier. Kom spelen! (Her)ontdek de play mindset en vergoot werk en leef plezier. Let’s play more!

PSYCHOMOTORISCHE THERAPIEBij smartplay ben je zichtbaar in beweging! Door de combinatie en de wisselwerking tussen het fysieke, het mentale en het sociale aspect kom je tot ontwikkeling. We gebruiken sport en spel als middel om tot ontwikkeling te komen. Deze vorm van therapie noemen we psychomotorische therapie (PMT).  Als we iets doen bewegen we. Dat is dus elke dag. Door te bewegen, te doen, te spelen, laten we zien wie we zijn, wat we denken en voelen. Wanneer je om wat voor reden dan ook je niet goed voelt dan beweeg je niet lekker.


 

 

DENKEN | VOELEN | DOEN


Smartplay prikkelt de nieuwsgierigheid, daagt het denken uit en zet je letterlijk in beweging tot verandering. 
Als we iets doen bewegen we. Dat is dus elke dag. Door te bewegen, te doen, te spelen, ontdekken we wie we zijn, wat we willen en  kunnen. J
e geeft uitdrukking aan je menselijkheid en individualiteit. Door Smartplay kom je op eenvoudige maar zeer doeltreffende wijze tot deze inzichten.  Kom spelen en ontdek het effect!

EXPERIMENTEREN | ONTWIKKELEN VERANDERERN

Smaftplay legt de verbinding tussen spelen en jouw emotionele intelligentie. Spelen maakt je namelijk slimmer en zorgt ervoor dat jij je beter kan aanpassen aan de steeds veranderende omgeving. Je wordt creatiever, flexibeler, productiever en empathischer. Waardoor je morgelijkheden gaat zien en ervaren die je daarvoor niet bedacht kreeg. Heel zinvol dus!

           

EFFECTEN | SMARTPLAY | EMOTIONELE INTELLIGENTIE

1. Vergoot het zelfbewustzijn ik weet wie ik ben en wat ik wil. 
2. Reguleert de energie van emoties – structuur van de emotie, deze herkennen, begrijpen en inzetten.
3. Versterkt zelfmotivatie – denk- en daadkracht.
4. Vergoot empatisch vermogen – af-stemmen i.p.v. aanpassen.
5. Verfijnt sociale afstemming en               vaardigheden – subtiel en effectief.

hebpiepmt@gmail.com

Tel: +31 (0) 6 10 13 14 50

www.hebpie.nl

Zandbreeweg 10b, 7577 BZ, Oldenzaal

5 + 14 =